De beoordelingsmethodiek is geschikt voor,

  • Mensen met een bijstanduitkering
  • Eigen medewerkers te beoordelen
  • Bij outplacement
  • Participatietrajecten
  • SW medewerkers 

Welkom op deze site. Surplus is een stichting dat zich sterk maakt om mensen met een (gewijzigd) vermogen te helpen om een (werk)plek te vinden waar zij, ieder in meer of mindere mate , weer meedoen. Vanuit dat perspectief hebben we door de jaren heen een deskundigheid opgebouwd om mensen te analyseren, te begeleiden en passend werk te vinden. Op basis van deze deskundigheid heeft Surplus een methodiek ontwikkeld, dat ons in staat stelt om op een uniforme wijze de competenties van mensen in beeld te krijgen en met gerichte programma's  deze te verbeteren.

Over ons

"Stel ons niet eerst de vraag wat we doen, maar stel ons de vraag waarom."

Waarom werken wij bij Surplus? Wij doen dit hoofdzakelijk omdat we willen bouwen aan een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Een grote afstand tot de samenleving is een situatie die alleen maar verliezers kent. Dit op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak.

Daar willen wij graag samen verandering in aanbrengen. Als het moet met een onorthodoxe aanpak en een vernieuwende manier van werken. Een passende arbeidsmatige (dag)besteding voor iedereen want we zijn ervan overtuigd dat een ieder een bijdrage kan leveren!

Jack ten Haaf

Directeur / Bestuurder Stichting Surplus